Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-06-21 14:35:38 Milena Wielądek Dodanie pliku Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” planowanego do realizacji w ramach POPC 2014-2020, działania 2.1 (komponent I)
2017-06-21 14:33:26 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” planowanego do realizacji w ramach POPC 2014-2020, działania 2.1 (komponent I)
2017-06-21 09:14:48 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-21 09:14:28 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-20 15:06:29 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-20 11:33:10 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-20 11:29:53 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-20 11:28:38 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-20 10:51:09 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Majątek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-06-19 12:05:55 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-06-14 13:59:01 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:58:08 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:55:43 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:50:40 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:50:29 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:50:19 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:50:13 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:49:37 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:49:24 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:49:13 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:49:08 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:48:04 Aleksandra Kobylska Usunięcie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:47:38 Aleksandra Kobylska Usunięcie pliku Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:46:53 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Udzielanie ulg w spłacie
2017-06-14 13:45:26 Milena Wielądek Dodanie pliku Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 13:44:23 Milena Wielądek Dodanie pliku Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 13:42:56 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 09:58:32 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-06-14 09:57:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-06-13 15:50:46 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze