Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-02-20 10:58:22 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Naczelnik wydziału ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2017-02-20 10:58:11 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Naczelnik wydziału ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2017-02-17 12:27:57 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2017-02-17 12:27:26 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2017-02-16 14:57:25 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku REFERENDARZ ds. weryfikacji uprawnień Wydział Postepowań Administracyjnych Sekcja Weryfikacji Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-02-16 14:57:14 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu REFERENDARZ ds. weryfikacji uprawnień Wydział Postepowań Administracyjnych Sekcja Weryfikacji Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-02-16 14:01:47 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. postepowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych
2017-02-16 14:01:36 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. postepowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych
2017-02-16 13:15:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-16 13:14:42 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-16 12:50:57 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-02-16 10:14:52 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista do spraw: ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-16 10:14:41 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista do spraw: ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-15 16:06:23 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent Prawny ds. postepowań administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko ds. Uprawnień w Przewozach Drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-02-15 16:06:12 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent Prawny ds. postepowań administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko ds. Uprawnień w Przewozach Drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-02-15 16:04:24 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:04:12 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:03:58 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:03:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:04 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:00:30 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:00:03 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 15:59:26 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Test
2017-02-15 13:53:59 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. realizacji wniosków Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-15 13:53:48 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. realizacji wniosków Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-14 13:39:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa dysków SSD
2017-02-14 13:39:15 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa dysków SSD
2017-02-13 13:30:44 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD