Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2016-10-06 12:46:23 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności.
2016-10-06 11:38:21 Karolina Jóźwiak Usunięcie artykułu Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Biurze Prawnym.
2016-10-06 11:24:28 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Kierownik sekcji ds. rekrutacji i selekcji w Biurze Dyrektora Generalnego.
2016-10-06 11:24:17 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Kierownik sekcji ds. rekrutacji i selekcji w Biurze Dyrektora Generalnego.
2016-10-05 11:49:59 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2016-10-05 11:49:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2016-10-05 09:51:57 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2016-10-04 13:40:01 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent prawny do spraw: postępowań administracyjnych w Sekcji do spraw przejazdów nienormatywnych w Wydziale Postępowań Drugoinstancyjnych w Biurze Prawnym.
2016-10-04 13:39:49 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent prawny do spraw: postępowań administracyjnych w Sekcji do spraw przejazdów nienormatywnych w Wydziale Postępowań Drugoinstancyjnych w Biurze Prawnym.
2016-10-04 10:25:24 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Biurze Prawnym.
2016-10-04 10:25:13 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Biurze Prawnym.
2016-10-03 16:24:57 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2016-10-03 16:24:21 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2016-10-03 14:59:59 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na ”Naprawę elementów systemu monitoringu w serwerowniach GITD oraz jego rozbudowa”
2016-10-03 14:59:48 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na ”Naprawę elementów systemu monitoringu w serwerowniach GITD oraz jego rozbudowa”
2016-09-30 15:39:43 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz do spraw: optymalizacji systemu stacjonarnych urządzeń rejestrujących CANARD
2016-09-30 15:39:32 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz do spraw: optymalizacji systemu stacjonarnych urządzeń rejestrujących CANARD
2016-09-30 13:44:24 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2016-09-29 15:01:44 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Młodszy kontroler ruchu drogowego w Sekcji Kontroli Drogowej w Delegaturze Północno-Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2016-09-29 15:01:33 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Młodszy kontroler ruchu drogowego w Sekcji Kontroli Drogowej w Delegaturze Północno-Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2016-09-29 14:47:22 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku Specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2016-09-29 14:47:11 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu Specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2016-09-26 15:00:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2016-09-26 15:00:22 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2016-09-26 14:37:37 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. prowadzenia korespondencji w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo Gospodarczym.
2016-09-26 14:37:25 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. prowadzenia korespondencji w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo Gospodarczym.
2016-09-22 14:56:57 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Główny specjalista do spraw: Bezpieczeństwa Informacji Biuro Informatyki i Łączności.
2016-09-22 14:56:46 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Główny specjalista do spraw: Bezpieczeństwa Informacji Biuro Informatyki i Łączności.
2016-09-21 15:18:49 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Biura Informatyki i Łączności.
2016-09-21 15:18:38 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Biura Informatyki i Łączności.