Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-03-27 12:58:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-03-23 16:31:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-23 16:30:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-22 15:14:50 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym.
2017-03-22 15:14:39 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym.
2017-03-21 14:44:20 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 14:44:08 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 12:43:27 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 12:43:16 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 08:48:45 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-21 08:39:06 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-17 16:20:25 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2017-03-17 16:09:42 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2017-03-17 14:55:41 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Naczelnik wydziału ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-17 14:55:30 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Naczelnik wydziału ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-17 14:26:13 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Specjalista ds. udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym.
2017-03-17 14:26:02 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Specjalista ds. udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym.
2017-03-17 11:03:40 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. sprawozdawczości Wydział Analiz, Strategii i Planowania, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2017-03-17 11:03:29 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. sprawozdawczości Wydział Analiz, Strategii i Planowania, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2017-03-17 10:16:31 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego KREPTD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-17 10:16:20 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego KREPTD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-16 15:48:15 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-16 15:48:04 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-16 12:01:05 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. opracowania dokumentacji instalacji masztów w Wydziale Instalacji i Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-03-16 12:00:54 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. opracowania dokumentacji instalacji masztów w Wydziale Instalacji i Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-03-16 11:27:08 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biuro Informatyki i Łączności
2017-03-16 11:26:57 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biuro Informatyki i Łączności
2017-03-14 16:02:57 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zakup tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz serwis drukarek Konica Minolta
2017-03-14 16:02:34 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zakup tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz serwis drukarek Konica Minolta
2017-03-13 12:38:38 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego