Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-08-24 16:07:29 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:07:15 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:06:45 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:05:31 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:02:23 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-24 16:01:57 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-24 14:44:17 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:43:44 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:26:33 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:26:22 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-23 16:06:31 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Informacja dotycząca naboru w Białej Podlaskiej
2017-08-23 13:21:42 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-23 13:21:31 Anna Jurczak Utworzenie artykułu „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-23 08:42:15 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Inne
2017-08-23 08:41:36 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Inne
2017-08-23 08:40:54 Rafał Wiśniewski Utworzenie artykułu Inne
2017-08-23 08:39:18 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Plan zamówień publicznych
2017-08-21 11:43:41 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-08-21 11:43:30 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-08-18 15:23:53 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-08-18 15:23:41 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-08-18 15:17:23 Katarzyna Piasny Dodanie pliku główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-08-18 15:17:11 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-08-18 15:10:03 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. ewidencji majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-08-18 15:09:52 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. ewidencji majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-08-18 14:48:47 Sylwia Kaczmarska Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjno-organizacyjnych w Sekretariacie Delegatury Śląskiej
2017-08-18 14:48:34 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjno-organizacyjnych w Sekretariacie Delegatury Śląskiej
2017-08-18 13:12:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-18 13:12:29 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-18 13:12:28 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych