Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-09-01 15:12:05 Katarzyna Piasny Dodanie pliku podreferendarz ds. wsparcia technicznego Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 15:11:54 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu podreferendarz ds. wsparcia technicznego Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 14:58:15 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 14:58:04 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 13:59:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-09-01 13:56:46 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-31 13:41:24 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-31 13:41:02 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-31 13:24:36 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:24:20 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:23:51 Elżbieta Grumińska Usunięcie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:22:20 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 08:24:08 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Radca Głównego Inspektora ds. transportu samochodowego, Wieloosobowe stanowisko ds. transportu samochodowego w Wydziale Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-08-31 08:23:57 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Radca Głównego Inspektora ds. transportu samochodowego, Wieloosobowe stanowisko ds. transportu samochodowego w Wydziale Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-08-30 10:54:03 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-08-29 14:23:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-29 14:23:08 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-29 12:09:10 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-29 12:08:36 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-29 11:54:56 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-08-29 11:54:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-29 11:54:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-29 11:54:00 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-29 11:53:49 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-28 08:59:55 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Informacja dotycząca naboru w Białej Podlaskiej
2017-08-25 19:36:55 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Statystyka rozpatrywanych spraw
2017-08-25 15:46:15 Anna Jurczak Aktualizacja artykułu „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-25 15:45:30 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-25 15:45:02 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-24 16:07:53 Anna Jurczak Aktualizacja artykułu Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych