Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-06-06 13:20:21 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedlec na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-06-05 10:43:51 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-02 12:47:02 Katarzyna Piasny Dodanie pliku specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-06-02 12:46:51 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-06-01 15:46:34 Katarzyna Piasny Dodanie pliku referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-06-01 15:46:23 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-06-01 10:17:34 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Podstawy prawne działania
2017-06-01 08:27:14 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-05-31 15:15:33 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:15:02 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:14:14 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:13:09 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:06:27 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 13:58:12 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej – Sekretariat
2017-05-31 13:58:00 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej – Sekretariat
2017-05-31 12:37:00 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów
2017-05-31 12:34:47 Katarzyna Piasny Dodanie pliku GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów
2017-05-31 12:34:36 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów
2017-05-31 09:01:11 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-05-30 14:44:05 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-30 14:43:43 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-30 12:19:21 Katarzyna Piasny Dodanie pliku referendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań mandatowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-30 12:19:10 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań mandatowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-30 11:07:02 Katarzyna Piasny Dodanie pliku podreferendarz ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-05-30 11:06:51 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu podreferendarz ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-05-30 10:47:56 Katarzyna Piasny Dodanie pliku PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-05-30 10:47:45 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-05-29 15:55:24 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania zezwoleń BTM.
2017-05-29 15:55:12 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania zezwoleń BTM.
2017-05-29 15:53:05 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. weryfikacji uprawnień BTM