Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-09-07 13:36:02 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-09-07 13:34:24 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-09-06 14:40:26 Sylwia Kaczmarska Dodanie pliku Kierownik Sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-09-06 14:40:15 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Kierownik Sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-09-06 14:09:20 Katarzyna Piasny Dodanie pliku referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-09-06 14:09:09 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-09-06 13:53:44 Katarzyna Piasny Dodanie pliku referendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań mandatowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-09-06 13:53:32 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań mandatowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-09-06 13:24:57 Katarzyna Piasny Dodanie pliku specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-06 13:24:46 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-06 13:18:36 Katarzyna Piasny Dodanie pliku starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-06 13:18:25 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-06 12:00:12 Katarzyna Piasny Dodanie pliku starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 12:00:01 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:38:14 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:38:03 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:25:26 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wieloosobowe stanowisko ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:25:15 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wieloosobowe stanowisko ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:17:57 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej w Łodzi
2017-09-06 10:17:45 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej w Łodzi
2017-09-06 10:10:39 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. opisów stanowisk pracy Sekcja Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-06 10:10:28 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. opisów stanowisk pracy Sekcja Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-09-05 15:36:50 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-09-05 15:36:18 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-09-05 15:34:47 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. Zasobów IT w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-05 15:34:36 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. Zasobów IT w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-05 14:29:39 Sylwia Kaczmarska Dodanie pliku Specjalista do spraw: Funduszy Rozwojowych Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-09-05 14:29:28 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Specjalista do spraw: Funduszy Rozwojowych Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-09-05 12:45:57 Sylwia Kaczmarska Dodanie pliku Specjalista ds. Funduszy Rozwojowych BFG.
2017-09-05 12:45:45 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Funduszy Rozwojowych BFG.