Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-10-17 14:13:31 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. obsługi sekretarsko – biurowej, Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Informatyki i Łączności
2017-10-17 12:52:23 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista do spraw udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa Biura Finansowo-Gospodarczego
2017-10-17 12:52:11 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista do spraw udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa Biura Finansowo-Gospodarczego
2017-10-17 12:02:35 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku kierownik sekcji ds. postępowań w sprawach dobrej reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-10-17 12:02:24 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu kierownik sekcji ds. postępowań w sprawach dobrej reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-10-17 11:30:50 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. zasobów IT w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-10-17 11:30:39 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. zasobów IT w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-10-17 11:25:53 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 11:25:41 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 11:00:41 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 11:00:30 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 10:56:12 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Sekcja Wsparcia Technicznego w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 10:56:01 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Sekcja Wsparcia Technicznego w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biura Informatyki i Łączności
2017-10-17 09:34:20 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-10-16 15:17:04 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-10-16 15:16:52 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-10-16 12:16:51 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Funduszy Rozwojowych BFG
2017-10-16 12:16:40 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Funduszy Rozwojowych BFG
2017-10-13 14:59:55 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Kierownik Sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-10-13 14:59:44 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Kierownik Sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-10-13 14:39:29 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 5 i część 12
2017-10-13 14:39:28 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 5 i część 12
2017-10-13 14:39:17 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 5 i część 12
2017-10-12 16:05:47 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-12 16:05:11 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-12 11:37:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko
2017-10-12 11:37:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko
2017-10-11 15:21:03 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:18:48 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:18:30 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn