Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-11-13 16:03:24 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-11-13 15:18:14 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-11-13 15:17:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-11-13 13:50:59 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:50:48 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:36:39 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:36:28 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 10:20:38 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 10:20:26 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-10 15:15:09 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018
2017-11-10 15:14:50 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018
2017-11-09 12:54:24 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Postępowań Mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-11-09 12:54:13 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Postępowań Mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-11-08 15:38:35 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-08 15:38:24 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-08 14:15:46 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-11-08 14:15:35 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-11-08 12:15:41 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-11-08 12:15:30 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-11-08 11:52:12 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-08 11:52:01 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-07 16:34:15 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług zarządzania przedsięwzięciami oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego
2017-11-07 16:33:36 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług zarządzania przedsięwzięciami oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego
2017-11-07 16:01:25 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. postępowań administracyjnych w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat
2017-11-07 16:01:14 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. postępowań administracyjnych w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat
2017-11-07 15:40:14 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-07 15:40:03 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-07 15:31:38 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego
2017-11-07 15:31:27 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego
2017-11-07 15:01:55 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług zarządzania przedsięwzięciami oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego