Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-11-20 11:34:21 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-11-20 11:34:10 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-11-17 15:47:25 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-17 15:47:14 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-17 10:50:21 Anna Bartoszek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-11-17 10:40:52 Anna Bartoszek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-11-16 10:45:28 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-11-16 10:45:16 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-11-14 15:05:52 Milena Wielądek Dodanie pliku Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 15:05:23 Milena Wielądek Dodanie pliku Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 14:59:47 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 14:47:14 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-14 14:46:18 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu PODREFERENDARZ ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Wielkopolska.
2017-11-14 14:41:11 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-14 14:40:13 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego
2017-11-14 14:39:15 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego
2017-11-14 14:38:01 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista ds. Zasobów IT w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-14 14:32:47 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Kierownik Sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-11-14 10:53:04 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-14 10:52:52 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 16:04:12 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-11-13 16:03:24 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-11-13 15:18:14 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-11-13 15:17:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-11-13 13:50:59 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:50:48 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu specjalista ds. doskonalenia inspekcyjnego, w Wieloosobowym stanowisku ds. doskonalenia inspekcyjnego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:36:39 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 13:36:28 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 10:20:38 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-13 10:20:26 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. Rozwoju Zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego