Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-08-22 13:23:55 Rafał Wiśniewski Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2018-08-22 13:23:36 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Dostawa umundurowania dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2018-08-22 13:14:41 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2018-08-22 13:10:34 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2018-08-22 12:06:16 Martyna Kinal Dodanie pliku Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowo - Zachodnia
2018-08-22 12:06:04 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowo - Zachodnia
2018-08-22 08:32:25 Martyna Kinal Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Sekcja Obsługi Rejestru, Wydział ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-08-22 08:32:14 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Sekcja Obsługi Rejestru, Wydział ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-08-21 14:03:21 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 14:03:08 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 14:02:56 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 14:01:35 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 14:00:05 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 13:58:50 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 13:53:47 Milena Wielądek Utworzenie artykułu ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-08-21 10:48:43 Arkadiusz Lesniewski Dodanie pliku Referendarz ds. europejskiej usługi opłaty elektronicznej i współpracy międzynarodowej, BKSPO
2018-08-21 10:48:29 Arkadiusz Lesniewski Utworzenie artykułu Referendarz ds. europejskiej usługi opłaty elektronicznej i współpracy międzynarodowej, BKSPO
2018-08-21 10:26:27 Arkadiusz Lesniewski Dodanie pliku Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, BKSPO
2018-08-21 10:26:16 Arkadiusz Lesniewski Utworzenie artykułu Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, BKSPO
2018-08-20 15:58:54 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-20 15:57:32 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-20 15:46:05 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-20 15:39:49 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-20 15:39:13 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-20 13:20:24 Martyna Kinal Dodanie pliku Radca Głównego Inspektora, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-08-20 13:20:13 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Radca Głównego Inspektora, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-08-20 13:15:09 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k
2018-08-20 09:18:45 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k
2018-08-20 09:18:29 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k
2018-08-20 09:17:59 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k