Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-08-29 11:54:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-29 11:54:00 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-29 11:53:49 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-28 08:59:55 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Informacja dotycząca naboru w Białej Podlaskiej
2017-08-25 19:36:55 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Statystyka rozpatrywanych spraw
2017-08-25 15:46:15 Anna Jurczak Aktualizacja artykułu „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-25 15:45:30 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-25 15:45:02 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-24 16:07:53 Anna Jurczak Aktualizacja artykułu Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:07:29 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:07:15 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:06:45 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:05:31 Anna Jurczak Dodanie pliku Wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych do masztów fotoradarowych
2017-08-24 16:02:23 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-24 16:01:57 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-24 14:44:17 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:43:44 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:26:33 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-24 14:26:22 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-23 16:06:31 Sylwia Kaczmarska Utworzenie artykułu Informacja dotycząca naboru w Białej Podlaskiej
2017-08-23 13:21:42 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-23 13:21:31 Anna Jurczak Utworzenie artykułu „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-23 08:42:15 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Inne
2017-08-23 08:41:36 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Inne
2017-08-23 08:40:54 Rafał Wiśniewski Utworzenie artykułu Inne
2017-08-23 08:39:18 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Plan zamówień publicznych
2017-08-21 11:43:41 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-08-21 11:43:30 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-08-18 15:23:53 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-08-18 15:23:41 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności