Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-09-04 15:00:17 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Łączności
2017-09-04 14:48:55 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Wydział Koordynacji Spraw Obywatelskich w Gabinecie Głównego Inspektora
2017-09-04 14:48:44 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Wydział Koordynacji Spraw Obywatelskich w Gabinecie Głównego Inspektora
2017-09-04 14:42:00 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-04 14:41:49 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-04 14:33:08 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. windykacji, Wydział Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-09-04 14:32:57 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. windykacji, Wydział Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-09-01 15:27:39 Katarzyna Piasny Dodanie pliku starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-09-01 15:27:27 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-09-01 15:12:05 Katarzyna Piasny Dodanie pliku podreferendarz ds. wsparcia technicznego Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 15:11:54 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu podreferendarz ds. wsparcia technicznego Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 14:58:15 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 14:58:04 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-09-01 13:59:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-09-01 13:56:46 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-31 13:41:24 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-31 13:41:02 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-31 13:24:36 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:24:20 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:23:51 Elżbieta Grumińska Usunięcie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 13:22:20 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-08-31 08:24:08 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Radca Głównego Inspektora ds. transportu samochodowego, Wieloosobowe stanowisko ds. transportu samochodowego w Wydziale Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-08-31 08:23:57 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Radca Głównego Inspektora ds. transportu samochodowego, Wieloosobowe stanowisko ds. transportu samochodowego w Wydziale Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-08-30 10:54:03 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-08-29 14:23:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-29 14:23:08 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2017-08-29 12:09:10 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-29 12:08:36 Anna Jurczak Dodanie pliku „Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji naruszeń”
2017-08-29 11:54:56 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-08-29 11:54:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego