Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-06-14 13:45:26 Milena Wielądek Dodanie pliku Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 13:44:23 Milena Wielądek Dodanie pliku Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 13:42:56 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk
2017-06-14 09:58:32 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-06-14 09:57:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego
2017-06-13 15:50:46 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-06-13 15:50:35 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-06-13 15:45:33 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-06-13 15:45:21 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-06-13 11:31:41 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-06-13 11:31:30 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-06-12 13:01:27 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-06-12 13:01:16 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-06-12 12:52:10 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Prawnym
2017-06-12 12:51:59 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Prawnym
2017-06-09 13:18:56 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-08 15:59:00 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"
2017-06-08 15:58:48 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"
2017-06-08 15:43:22 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-08 15:42:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-06 15:08:00 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-06 15:07:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-06 14:01:55 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 14:01:27 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 14:00:36 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:57:05 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:55:22 Milena Wielądek Utworzenie artykułu „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:20:21 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedlec na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-06-05 10:43:51 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-02 12:47:02 Katarzyna Piasny Dodanie pliku specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności