Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-10-13 14:39:28 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 5 i część 12
2017-10-13 14:39:17 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 5 i część 12
2017-10-12 16:05:47 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-12 16:05:11 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-12 11:37:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko
2017-10-12 11:37:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko
2017-10-11 15:21:03 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:18:48 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:18:30 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:18:00 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 15:16:41 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług wsparcia, aktualizacji, rozwoju systemu Quorum oraz dostawa licencji modułu Magazyn
2017-10-11 13:45:53 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Rejestry, ewidencje, archiwa
2017-10-11 13:45:13 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
2017-10-09 15:49:45 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne
2017-10-09 15:44:15 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu starszy specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-10-09 15:42:23 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-10-09 09:32:02 Anna Jurczak Dodanie pliku Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-09 09:32:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-09 09:32:00 Anna Jurczak Dodanie pliku Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-09 09:31:49 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-09 08:42:31 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Ponowne wykorzystywanie
2017-10-06 15:16:09 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Ponowne wykorzystywanie
2017-10-06 14:27:10 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2017-10-06 14:26:51 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2017-10-06 14:25:12 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-06 14:25:12 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-06 14:25:11 Anna Jurczak Dodanie pliku Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-06 14:25:00 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Kompleksowe świadczenie usług naprawczych pojazdów służbowych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-10-05 14:35:09 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko
2017-10-05 14:34:48 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko